„Ak nie sú vytvorené podmienky na efektívnu ochranu výstupov kreatívnej práce, nemôžeme čakať, že vnímanie hodnoty výstupov bude adekvátne.“ Prípravný tím projektu

čo je idea protector

IDEA Protector je pripravovaný systém funkčnej ochrany ideí a konceptov, vyvíjaný na podnet spoločnej iniciatívy nezávislých odborníkov v rôznych odvetviach kreatívneho priemyslu. Systém bude riešiť problém autorstva a devalvácie hodnoty nápadov. Zároveň ponúka jednoduché, technicky realizovateľné, samofinancovateľné a efektívne riešenie, ako zabezpečiť ochranu ideí v reálnom čase.

VÝHODY PRE TVORCOV
AJ ZADÁVATEĽOV

IDEA Protector bude obojstranne využiteľný pre tvorcov aj zadávateľov. Tvorcom umožní jednoducho, no zároveň veľmi účinne ochrániť svoje dielo a v prípade potreby budú tvorcovia vedieť retrospektívne dokázať svoje autorstvo. Zadávateľom posilní reputáciu transparentného a férového účastníka výberového procesu pri zákazkách v kreatívnom priemysle.

Zvyšovanie hodnoty
kreatívneho výstupu
Vyššia Dôvera
vo férovú súťaž
Vyššia kvalita
autorských výstupov
Vyššia spokojnosť
zadávateľov
Vyššia kvalita
kreatívneho priemyslu
pozitívna reputácia
zadávateľa

AKO BUDE IDEA PROTECTOR FUNGOVAŤ

Unikátnosť systému IDEA Protector bude spočívať v multiúrovňovom nastavení ochrany. Technický aspekt pokryje zabezpečená online databáza – úložisko autorských ideí a konceptov. Odborný aspekt bude zastrešovať etická komisia zložená z rešpektovaných osobností kreatívneho priemyslu.

V prípade vzniku podnetu budú jeho opodstatnenosť prešetrovať náhodne zvolení členovia komisie (rozhodcovia) na základe podkladov nahraných v databáze a vlastného odborného posúdenia.

IDEA Protector nebude nahrádzať rôzne odporúčacie a štandardné formy ochrany ideí. IDEA Protector sa v maximálnej možnej miere bude zameriavať na vymožiteľnosť ochrany výstupov kreatívnej práce. Systém bude samofinancovateľný, transparentný, netendenčný, nezávislý od inštitucionálnych platforiem, samoregulačný, bezpečný a univerzálne aplikovateľný na rôzne odvetvia kreatívneho priemyslu.

Aplikáciu budú používať tvorcovia na ochranu svojich ideí najmä pre účel dokázania času vzniku idei alebo ako ochranu idei pri prezentácii potenciálnym klientom, investorom, obchodným partnerom a pod. IDEA Protector bude zároveň slúžiť aj na ochranu ideí vo vzťahu zadávateľ - tvorca, čo prinesie celkové zvýšenie kvality výstupov kreatívneho priemyslu.

Webová aplikácia IDEA Protector (php + Laravel) bude zabezpečená SSL certifikátom. Všetky súbory na serveroch budú kryptované AES-256-CBC. Používateľské heslá budú hashované a pri prihlásení bude využívaná 2-faktorová autentifikácia. Pri registrácii používateľa sa generuje public a private key, pomocou ktorých sú zašifrované súbory.
1.
Upload súborov
Používateľ nahrá súbory, ktoré chce chrániť do systému.
2.
Verejný link
Používateľ získa jedinečný link, ktorý môže / nemusí zdielať ako verejný link napr. pri prezentovaní klientovi, investorom a pod.
3.
Prezeranie súborov
Na prezeranie súborov je potrebné konto v rámci IP, taktiež s 2FA, kvôli overeniu totožnosti prezerajúceho.
4.
Logovanie
O prezeraní / sťahovaní sa vytvára log.
5.
Dôkaz
Tvorca vie dokázať čas uploadnutia súboru. Tvorca vie kto a kedy si pozeral súbory
Webová aplikácia IDEA Protector (php + Laravel) bude zabezpečená SSL certifikátom. Všetky súbory na serveroch budú kryptované AES-256-CBC. Používateľské heslá budú hashované a pri prihlásení bude využívaná 2-faktorová autentifikácia. Pri registrácii používateľa sa generuje public a private key, pomocou ktorých sú zašifrované súbory.
1.
Vytvorenie súťaže
Zadávateľ vytvorí súťaž v systéme, pošle pozvánky na e-maily tvorcom, ktorí sa zaregistrujú / prihlásia
2.
Upload súborov
Tvorcovia nahrajú súbory, ktoré sa zašifrujú public a private kľúčmi tvorcov a zadávateľa
3.
Podnet
Ak bol zadaný podnet od tvorcu, vznikne nová kópia zašifrovaná kľúčmi vybraných členov komisie tak, aby opäť existovali iba zašifrované kópie a prístup bol umožnený iba daným členom komisii, príp. tvorcovi alebo zadávateľovi
4.
Logovanie
O prezeraní / sťahovaní sa vytvára log.
5.
Koniec súťaže
Po ukončení súťaže sú zašifrované súbory uložené na serveri dohodnutú dobu (napr. 3 mesiace) a po nej sa automaticky vymažú
6.
Limity
Súťaž môže byť vytvorená pre konkrétny zoznam tvorcov ale aj pre neobmedzený počet (limitácia poplatkom)
7.
Poplatky
Poplatok platí zadávateľ aj tvorcovia / prípadne dobrovoľne zadávateľ aj za tvorcov

prípravný tím

IDEA Protector vzniká v súčinnosti s nezávislými odborníkmi s akademickým a praktickým zázemím v kreatívnom priemysle. Spája ich rovnaký cieľ: aktívna snaha o vylepšenie vnímania hodnoty autorského nápadu ako nevyhnutného predpokladu pre vytvorenie korektných obchodných vzťahov medzi tvorcami a zadávateľmi.

Zora Jaurová
Zora
Jaurová

Producentka, dramaturgička, prezidentka Creative Industry Forum.

+
Producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel, prezidentka Creative Industry Forum – Fóra kreatívneho priemyslu. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (Európske hlavné mesto kultúry 2013) a konzultantsky spolupracovala na viacerých projektoch Európskych hlavných miest kultúry a medzinárodných umeleckých projektoch. Je členkou európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen.
Dana Kleinert
Dana
Kleinert

Dizajnérka, zakladateľka a supervízorka Slovak Fashion Council.

+
Uznávaná dizajnérka, zakladateľka a supervízorka Slovak Fashion Council. Je manažérka, ale i spolupracovníčka projektov rozvíjajúcich kreatívny sektor s cielenými presahmi do verejných priestorov, ako aj sociálnych a kultúrnych politík a vzdelávania.
Simona mištíková
Simona
Mištíková

Odborníčka na oblasť PR a inovatívne metódy komunikácie.

+
Zakladateľka a CEO PR agentúry Divino. V oblasti public relations sa pohybuje viac ako 15 rokov. Špecializuje sa na krízovú komunikáciu značiek, ako aj tréningy inovatívnych metód internej a externej komunikácie.
Petronela Ševčíková
Petronela
Ševčíková

Šéfredaktorka odborného mesačníka Stratégie a portálu strategie.sk

+
Novinárka s viac ako 15-ročným pôsobením na slovenskej mediálnej scéne, šéfredaktorka mesačníka Stratégie. Zo svojej pozície šéfky rešpektovaného odborného média so zameraním na médiá, reklamu a marketing je silnou opinion leaderkou pre dianie vo vybraných brandžiach kreatívneho priemyslu.
Pavol Cvik
Pavol
Cvik

Advokát, expert na autorské právo, člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu.

+
Advokát, expert na reklamné a autorské právo, člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu. Vo svojej advokátskej praxi sa venuje poradenstvu pre národných a medzinárodných klientov so zameraním na oblasti reklamného, mediálneho, autorského, súťažného práva a práva duševného vlastníctva. Pôsobí aj ako poradca viacerým nadnárodným farmaceutickým spoločnostiam.
Marek Mikle
Marek
Mikle

Marketér s dlhoročnými skúsenosťami v riadiacich funkciách zadávateľov (bankový, telekomunikačný, poisťovnícky sektor).

+
Riaditeľ Úseku marketingu zdravotnej aj komerčnej poisťovne Union. Skúsený marketér, ktorý stojí za úspechom mnohých značiek v rôznych odvetviach. Profesionálne skúsenosti naberal ako copywriter v agentúrnom prostredí na Slovensku aj v austrálskom Sydney. Po návrate zo zahraničia pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách na slovenskom bankovom trhu (VÚB banka, Poštová banka) aj trhu telekomunikačných operátorov (Deutsche Telecom).
Martin Porada
Martin
Porada

Riaditeľ reklamnej agentúry. Iniciátor myšlienky Idea Protector.

+
Iniciátor myšlienky IDEA Protector. Riaditeľ reklamnej agentúry 2CREATE, ktorá sa stará o komunikáciu desiatok značiek na Slovensku. Marketingu sa venuje viac ako 15 rokov. Vyštudovaný ekonóm, ktorý pred začiatkom kariéry marketéra, pôsobil ako lektor grafických programov. Jeho agentúra, ako jediná zo Slovenska, bola členom najväčšej siete nezávislých agentúr na svete - ComVort. Okrem množstva komerčných projektov pre klientov sa venuje aj viacerých charitatívnym a CSR aktivitám.
Tomáš Šebo
Tomáš
Šebo

Architekt, člen Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov, propagátor urbanistických tém.

+
Popredný slovenský architekt, člen Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov, spoločník v ateliéri Architekti Šebo Lichý a partner v developerskej spoločnosti ITB Development. Je držiteľom viac ako dvadsiatky slovenských a medzinárodných architektonických ocenení. Intenzívne sa angažuje v osvetovej činnosti pre propagáciu urbanistických tém odbornej aj širokej verejnosti.
Chcete nás podporiť? Kontaktujte nás.

Kontaktný
formulár

Projekt je v štádiu príprav a diskusií
s odborníkmi. Chcete byť jeho súčasťou?
Kontaktujte nás.